historie. - ejba

Go to content

Main menu:

historie.

Petanque

Petanque is een typisch balspel dat in zijn vroegste vorm reeds bij de oude Grieken gespeeld werd. Daar werd het echter nog beoefend als een krachtspel.

De Romeinen hebben er later meer een behendigheidsspel van gemaakt, ongeveer in de vorm zoals we het nu nog kennen.

Ook in de middeleeuwen bleven petanque en andere balspelen erg populair, maar daarna verslapte de interesse ervoor, met uitzondering van bepaalde streken zoals de Franse Provence.

Na de Tweede Wereldoorlog is het petanque begonnen aan een indrukwekkende opmars die eerst geheel Frankrijk overspoelde, maar al spoedig ook andere Europese landen en zelfs daarbuiten.Een van de oorzaken van deze vernieuwde populariteit van het petanquespel moet ongetwijfeld gezocht worden in de promotie die het kreeg via het toerisme. De vele toeristen die met het petanque kennismaken in Frankrijk, de bakermat van dit spel, worden er blijkbaar zo door gegrepen dat ze het in hun eigen streken gaan importeren.

Momenteel wordt petanque gespeeld in Zuid- en West-Europa, Noord-Afrika, de VS, Canada en zelfs tot in Thailand en Japan.

Een populaire verklaring van het woord pe
tanque is dat het afkomstig zou zijn van het Franse 'pieds tanques ' dat 'voeten samen' zou betekenen. Dit klopt echter niet, aangezien het werkwoord 'tanquer' (of het daarvan afgeleide adjectief 'tanque') niet bestaat in het Frans.

Het woord komt van het Provenc
aalse 'petanco', wat een samenstelling is van pe (voet) en tanco (stutpaal) en dient dus opgevat te worden als 'voeten die zo geplaatst zijn dat ze zo stevig staan als een stutpaal'.
(Bron: Wikipedia)

 
© Copyright 2015 Peter C Starrenburg
Back to content | Back to main menu